Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Giáo trình sinh học tế bào
Tác giả: Nguyễn Như Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  571.6
 
Sinh học đại cương
Tác giả: Nguyễn Như Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Di truyền tế bào
Tác giả: Nguyễn Như Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Công nghệ sinh học. Tập 1- Sinh học Phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, C...
Tác giả: Nguyễn Như Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Sinh học người
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Chu Văn Mẫn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612
 
Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển: sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học ngành điều khiển và tự động hóa
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Lại Khắc Lãi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Nguyễn Như Ất
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Cơ sở sinh học người
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Chu Văn Mẫn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Tế bào học
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Điều khiển logic và PLC : sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Điều khiển &Tự động hóa
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Nguyễn Mạnh Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục