Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 126 kết quả
Advances in nuclear architecture
Tác giả: Niall M Adams, Paul S Freemont
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Nuclear import and export in plants and animals
Tác giả: Vitaly Citovsky, Tzvi Tzfira
Xuất bản: Georgetown Tex USA New York NY: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Molecular cell biology
Tác giả: Harvey F Lodish
Xuất bản: New York: WH Freeman and Company, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Mitochondria
Tác giả: Immo E Scheffler
Xuất bản: New York: WileyLiss, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Nuclear envelope dynamics in embryos and somatic cells
Tác giả: Philippe Collas
Xuất bản: Georgetown Tex USA New York NY USA: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Cell separation methods and applications
Tác giả: A Radbruch, Diether Recktenwald
Xuất bản: New York: M Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Animal cell culture : a practical approach
Tác giả: John R W Masters
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Molecular & cell biology for dummies
Tác giả: René Fester Kratz
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Trắc nghiệm sinh học tế bào
Tác giả: Bùi Trang Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.6
 
Sinh học tế bào
Tác giả: Khuất Hữu Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục