Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Dự toán công trình
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  692.5
 
Kiểm định công trình
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.0287
 
Thi công cầu
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.2
 
Hướng dẫn thiết kế thi công cầu
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.2
 
Thực hành trắc địa đại cương
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Thi công cầu
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.2
 
Thiết kế cầu thép
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.217
 
Thiết kế cầu thép
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.217
 
Hướng dẫn thiết kế cầu thép
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.217
 
Dự toán công trình
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  692.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục