Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.031264 giây)
Thiết kế đường ô tô : Đường ngoài đô thị và đường đô thị. Tập 2 - Đường đô thị
Tác giả: Doãn Hoa
Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 625.7
 
Sổ tay thiết kế đường ô tô. T.3
Tác giả: Nguyễn Xuân Trục
Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 625.7
 
Thiết kế đường ô tô. T.2. Nền mặt đường và công trình thoát nước
Tác giả: Dương Ngọc Hải
Hà Nội: Giáo dục, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 625.7
 
Tổ chức thi công đường ô tô
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 625.7
 
Highway Engineering
Tác giả: H. Wright Paul
NY: John Wiley, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 625.7
 
Thiết kế tuyến đường ôtô cao tốc
Tác giả: Trương Đình Giai
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 625.7
 
Công nghệ và cơ giới hóa gia cố đất trong xây dựng đường
Tác giả: Hồ Chất
Hà Nội: Giao thông vận tải, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 625.7
 
Hướng dẫn đồ án xây dựng đường ô tô
Tác giả: Đỗ Minh Thạnh
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 625.7
 
Xây dựng đường ô tô - sân bay
Tác giả: Đỗ Minh Thạnh
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 625.7
 
Thi công cầu đường
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 625.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục