Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của công ty TNHH g...
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm, Châu Văn Thưởng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH TM - CN Hồng Quang
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm, Đào Thị Thanh Vân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NH TMCP Công Thương - CN 4
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Thị Diễm Hiền
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến thương hiệu trường đại học thông qua sự hài lòng của sinh viên : trường h...
Tác giả: Trần Gia Anh, Nguyễn Thị Bích Trâm, Võ Thị Kim Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  658.812
 
Sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến thương hiệu trường đại học thông qua sự hài lòng của sinh viên: Trường hợ...
Tác giả: Trần Gia Anh, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Bích Trâm, Võ Thị Kim Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa đậu xanh nảy mầm
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Duy Liễu, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.64
 
1

Truy cập nhanh danh mục