Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Định hướng pháp triển kinh doanh xuất khẩu tại công ty thuỷ sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX)
Tác giả: Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1999
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382.09
 
Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về đất đai : sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.043
 
Giáo trình công nghệ chế tạo máy : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.815
 
Giáo trình công nghệ chế tạo máy : Giáo trình sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.8
 
Sổ tay gia công cơ
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Gia công cơ khí
Tác giả: Byung Seok Yoo, Nguyễn Thanh Mai, Phí Trọng Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.912
 
Gia công CNC và đo lường chính xác
Tác giả: Byung Seok Yoo, Nguyễn Thanh Mai, Phí Trọng Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.942
 
Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục