Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn : Từ lý thuyết đến thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Giáo trình Quản trị buồng từ lý thuyết đến thực tế = Housekeeping management
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
The Impact of Visual Aids against Translation on Vocabulary Retention of EFL Learners
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  371.335
 
Quản trị buồng = Housekeeping
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  647.94068
 
Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2025
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Quản trị buồng housekeeping
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.940
 
Tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) ảnh hưởng đến quyết định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch quốc tế: Trường...
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  338.47910688
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Long An
Tác giả: Dương Quốc An, Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội thị xã ...
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
Quản trị khách sạn
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng, Ngô Xuân Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục