Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.80287
 
Sổ tay dung sai lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Kỹ thuật đo : bài tập
Tác giả: Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Trọng Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.80287
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Sổ tay Công nghệ chế tạo máy . Tập 3
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục