Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
Tác giả: Phan Đình Châu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  661.8
 
Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học
Tác giả: Phan Đình Châu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp 2
Tác giả: Phan Đình Châu
Xuất bản: : Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ
Tác giả: Phan Đình Châu
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp . Tập 3
Tác giả: Phan Đình Châu
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp. Tập 1
Tác giả: Phan Đình Châu
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Kỹ thuật tách và tinh chế trong hóa học
Tác giả: Phan Đình Châu, Vũ Bình Dương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28424
 
1

Truy cập nhanh danh mục