Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Giáo trình kinh tế vi mô
Tác giả: Phan Đình Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.5
 
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Tác giả: Phan Đình Nguyên,
Xuất bản: TPHCM: Tài Chính, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.4
 
Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại tổng công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (Petropacific)
Tác giả: Nguyễn Nhơn, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Chiến lược kinh doanh tổng công ty cơ khí Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam tại khu vực Thành phố Hồ C...
Tác giả: Trần Thị Hương, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Nghiên cứu sự hài lòng của học sinh trường Trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Ngô Đình Tâm, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Thực trạng quản lý thuế Thu Nhập Cá Nhân tại Chi cục Thuế Quận 2
Tác giả: Lê Phương Thảo, Phan Đình Nguyên(GVHD)
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tín dụng đến sự hài lòng của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần trên đị...
Tác giả: Phạm Thị Kiều Nhi, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.178
 
Các nhân tố ảnh hưởng tới giá chứng khoán tại TP. HCM
Tác giả: Tống Trang Châu, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết với nước ngoài tại TP. HCM
Tác giả: Huỳnh Thị Mộng Thảo, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục