Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp.Hồ ...
Tác giả: Nguyễn Thanh Minh, Hoàng Công Gia Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.152
 
Tài chính dành cho người quản lý
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.152
 
Decision factors of capital structure of joint - stock companies In Viet Nam
Tác giả: Duy The Vu Tran, Dinh Nguyen Phan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.152
 
Capital structure and firm performance listed companies in Ho Chi Minh stock exchange
Tác giả: Duong Phuong Tuan Le, Dinh Nguyen Phan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.152
 
Mối quan hệ của cấu trúc vốn với cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết tại TP.HCM
Tác giả: Phan Thị Kim Oanh, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.152
 
Nghiên cứu tỷ lệ sở hữu nhà nước đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. HCM
Tác giả: Đặng Thị Hiên, Nguyễn Minh Hà
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.152
 
Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Minh Trang, Nguyễn Thanh Dương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.152
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các Cty CP ngành Xây dựng Niêm Yết trên Sở GD Chứng khoán TP.HCM
Tác giả: Bạch Thị Cẩm Dung, Hà Minh Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.152
 
Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các DN nhóm ngành xây dựng trên SCK TP. HCM
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Khuyên, Hà Minh Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.152
 
Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thái Học, Hoàng Công Gia Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.152
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục