Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Các phương pháp sáng tạo = : Review of creativity methods
Tác giả: Phan Dũng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trẻ, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản : The basic creativity princples. phần 2 = part two
Tác giả: Phan Dũng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trẻ, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.35
 
Làm thế nào để sáng tạo hay khoa học về sáng tạo tự giới thiệu
Tác giả: Phan Dũng
Xuất bản: TP HCM: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Phương pháp luận sáng tạo Khoa học Kỹ thuật : giáo trình sơ cấp
Tác giả: Phan Dũng
Xuất bản: TP HCM: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Sổ tay sáng tạo: các thủ thuật (nguyên tắc) cơ bản
Tác giả: Phan Dũng
Xuất bản: TP HCM: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Đô thị hóa tác động đến nước dưới đất khu vực huyện Thủ đức cũ-giải pháp quản lý nguồn nước
Tác giả: Phan Dũng, Nguyễn Văn Ngà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.9104
 
Cơ học đất : Bài giảng
Tác giả: Trương Quang Thành, Phan Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  624.151
 
Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu : Bài giảng môn học
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  624.15
 
Thiết kế cầu Trà Ôn 2
Tác giả: Đỗ Quyết Thắng, Lê Văn Việt, Phan Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu một số vấn đề về sức chịu tải của cọc ép làm móng khu nhà học tập và làm việc trường ĐHDL Kỹ Thuật Công Nghệ
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Phan Dũng, Trương Quang Thành
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  624.154
 
1

Truy cập nhanh danh mục