Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Discover Your Genius
Tác giả: Michael J Gelb
Xuất bản: : Perfectbound, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Steal like an artist [ressource électronique] : 10 things nobody told you about being creative
Tác giả: Austin Kleon
Xuất bản: New York: Workman Pub Co, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  153.35
 
Bí Quyết Sáng Tạo
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Trẻ, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Tâm lý học sáng tạo
Tác giả: Đức Uy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.35
 
Phương pháp luận sáng tạo
Tác giả: Đào Đức Khôi, Cung Dương Hằng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Education, Arts, and Morality : Creative Journeys
Tác giả: Doris B Wallace
Xuất bản: USA: Springer ScienceBusiness Media, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Creativity, psychology, and the history of science
Tác giả: Howard E Gruber, Katj Bödeker
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Understanding Creativity : The in terplay of biological, psychological, and social factors
Tác giả: John S Dacey, Lisa B Fiore, Kathleen H Lennon
Xuất bản: San francisco: Josseybass, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.35
 
Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo
Tác giả: Huỳnh Văn Sơn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
The creative mind : myths and mechanisms
Tác giả: Margaret A Boden
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục