Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Jack C Richards
Xuất bản: USA: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Interchange English for international communication 2
Tác giả: Jack C Richards
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trẻ, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Interchange English for international communication 3
Tác giả: Jack C Richards
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trẻ, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.34
 
Interchange English for international communication 1
Tác giả: Jack C Richards
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trẻ, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Expanding Tactics for Listening = luyện nghe tiếng Anh
Tác giả: Jack C Richards, Hồng Đức
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Expanding Tactics for Listening = luyện nghe tiếng Anh
Tác giả: Jack C Richards, Hồng Đức
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Developing Tactics for Listening = luyện nghe tiếng Anh
Tác giả: Jack C Richards, Hồng Đức
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language teaching
Tác giả: Anne Burns, Jack C Richards
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0071
 
Four Corners : Student's Book 3A
Tác giả: Jack C Richards, David Bohlke
Xuất bản: United Kingdom: Cambridge, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428
 
Speak Now 3 : Communicate with confidence
Tác giả: Jack C Richards, David Bohlke
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục