Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Mỹ thuật trang phục
Tác giả: Võ Tấn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.04
 
Cảm biến đo lường và điều khiển
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: : Hồng Đức, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Linh kiện điện tử : Điện tử kỹ thuật : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: : knxb, 1998
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3815
 
Giáo trình điện tử kỹ thuật : Linh kiện điện tử
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: knxb, 1998
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3815
 
Giáo trình Linh kiện điện tử
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3815
 
Mạch điện tử. T.1
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Giáo trình mạch điện tử . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Mạch tương tự
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Linh kiện điện tử
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục