Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam
Tác giả: Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kiểm toán 1
Tác giả: Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam
Tác giả: Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán thuế
Tác giả: Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.46
 
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam
Tác giả: Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Nghiên cứu bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn quận 6 Tp.HCM
Tác giả: Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  368.4
 
Kế toán ngân hàng
Tác giả: Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.8333
 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP cơ khí và xây dựng Bình Triệu
Tác giả: Thái Thị Nho, Phạm Hải Nam
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại Cty TNHH Kiểm toán & định giá Thăng Long T.D.K - Đồng Nai
Tác giả: Phạm Trần Hạnh Nhưng, Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ của đơn vị sản xuất do công ty TNHH Kiểm t...
Tác giả: Đào Thị Thanh Thúy, Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục