Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 144 kết quả
Thư tín giao dịch
Tác giả: Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.75
 
Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn Concentrix Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Trang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.314
 
Quản lý tiền lương tại chi nhánh công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)-Cửa hàng thực phẩm Q.8
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quản trị kênh phân phối cà phê của công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)-Cửa hà...
Tác giả: Tô Thanh Phong, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển bằng container tại Công ty TNHH dịch vụ giao nhận...
Tác giả: Bạch Thị Vy, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH vận tải Ngôi sao Sài Gòn
Tác giả: Cao Thị Thu Phương, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu nguyên liệu phụ sản xuất du thuyền tại Corsair Marine International
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Công ty TNHH giao nhận vận tải Gia...
Tác giả: Mai Ngọc Trầm, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại tại chi cục hải qua...
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục