Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Trịnh Văn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
1

Truy cập nhanh danh mục