Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 101 kết quả
Quan hệ kinh tế quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  337
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Quan hệ kinh tế quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  337
 
Quan hệ kinh tế quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.09
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382.09
 
Hỏi đáp về hiệp định thương mại Việt- Mỹ
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.9
 
Hỏi & đáp về Incoterms 2010
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382
 
Hỏi - đáp về thanh toán xuất nhập khẩu qua phương thức tín dụng chứng từ
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến các sản phẩm thương hiệu canon của khách hàng tại công ty cổ phần đầ...
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.8342
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục