Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 105 kết quả
Windows Vista for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows Vista for dummies
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Installing and administering Linux
Tác giả: Linda McKinnon, Al McKinnon, Linda McKinnon
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows Vista just the steps for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Mac OS X Tiger timesaving techniques for dummies
Tác giả: Larry E Ullman, Marc Liyanage
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows 8.1 bible
Tác giả: Jim Boyce, Jeffrey R Shapiro, Rob Tidrow
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.446
 
Official Red Hat Linux user's guide
Tác giả: A Moore Sandra
Xuất bản: Indianapolis: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Cleaning Windows XP for dummies
Tác giả: Allen L Wyatt
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows XP all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Woody Leonhard
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows XP for dummies quick reference
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục