Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 350 kết quả
Active directory for dummies
Tác giả: Steve Clines, Marcia Loughry
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows Vista for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows 7 tweaks
Tác giả: Steve Sinchak
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows Vista for dummies
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft Windows group policy guide
Tác giả: Darren Mar-Elia, Derek Melber, William R Stanek
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows 2000 commands : pocket reference
Tác giả: Æleen Frisch
Xuất bản: : , 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows Vista Deployment, M. DVD-ROM
Tác giả: Christoph Duesmann
Xuất bản: : Addison Wesley Verlag, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Basic Computing with Windows XP
Tác giả: P K Mcbride
Xuất bản: : ButterworthHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Windows 7 inside out
Tác giả: Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
MCTS Self-paced training kit [Exam 70-620] : configuring Windows Vista Client
Tác giả: Ian McLean, Orin Thomas
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 

Truy cập nhanh danh mục