Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 153 kết quả
FreeBSD device drivers : a guide for the intrepid [electronic resource]
Tác giả: Joseph Kong, John Baldwin
Xuất bản: San Francisco Calif: No Starch Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Data on the web : from relations to semistructured data and XML
Tác giả: S Abiteboul, Peter Buneman, Dan Suciu
Xuất bản: San Francisco Calif: Morgan Kaufmann, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
XML in flash
Tác giả: Craig Swann, Gregg Caines
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Building Oracle XML applications
Tác giả: Steve Muench
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Special edition using XML
Tác giả: Lee Anne Phillips
Xuất bản: Indianapolis IN: Macmillan Computer Publishing, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Applied XML [electronic resource] : a toolkit for programmers
Tác giả: Alex Ceponkus, Faraz Hoodbhoy
Xuất bản: New York: John Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Java, XML, and JAXP
Tác giả: Arthur Griffith
Xuất bản: New York: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Strategic XML
Tác giả: W Scott Means
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
XHTML : moving toward XML
Tác giả: Simon St Laurent, B K Delong
Xuất bản: Foster City CA: MT Books, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
XSLT and XPath : a guide to XML transormations
Tác giả: James Robert Gardner, Zarella L Rendon
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 

Truy cập nhanh danh mục