Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Làm chủ adobe creative suite bằng phím tắt
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Hướng dẫn thực hành Coreldraw 10 bằng hình
Tác giả: Trần Văn Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Adobe Photoshop & ImageReady 7.0 . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Vân Dung
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Photoshop CS Toàn tập
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Photoshop CS 8.0
Tác giả: Nguyễn Phương
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Tự thiết kế mạch điện tử với Workbench for Dos & Windows
Tác giả: Đặng Minh Hoàng
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Hướng dẫn tự học AutoCAD 2000 toàn tập . Tập 2
Tác giả: Trung Nguyên, Giang Đô
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Hướng dẫn thực hành CorelDRAW 12
Tác giả: Song Nhật
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Dựng mô hình 3D : 3D Studio max . Tập 1
Tác giả: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Xuân Phương
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Bài tập thực hành Adobe Photoshop 7.0 nhìn từ góc độ kỹ thuật
Tác giả: Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục