Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 157 kết quả
UI design with Adobe Illustrator [electronic resource]
Tác giả: Rick Moore
Xuất bản: Berkeley Calif: Adobe Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Beyond bullet points [electronic resource] : using Microsoft PowerPoint to create presentations that inform, motivate, a...
Tác giả: Cliff Atkinson
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Inkscape [electronic resource]
Tác giả: Bethany Hiitola
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Flash Catalyst CS5 bible [electronic resource]
Tác giả: Rob Huddleston
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Inkscape 0.48 essentials for web designers : use the fascinating Inkscape graphics editor to create attractive layout de...
Tác giả: Bethany Hiitola
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Inkscape 0.48 illustrator's cookbook : 109 recipes to create scalable vector graphics with Inkscape [electronic resource...
Tác giả: Michaela Jurković, Rigel Di Scala
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Open Source, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Adobe Creative Suite 5 Web premium how-tos : 100 essential techniques
Tác giả: David Karlins
Xuất bản: Berkley CA: Adobe, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Giáo trình Xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học. tập 2
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Tự học Coreldraw Graphics Suite X5
Tác giả: Nhật Minh
Xuất bản: Gia Lai: Hồng Bàng, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học : tạo vùng chọn và ghép ảnh (lý thuyết & thực hành) . Tập 1
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 

Truy cập nhanh danh mục