Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: Boston Mass: South End Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Encyclopedia of communication and information
Tác giả: Jorge Reina Schement
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Communication, Cultural and Media Studies : The Key Concepts
Tác giả: John Hartley
Xuất bản: New York: Routledg, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
How to talk to anyone [electronic resource] : 92 little tricks for big success in relationships
Tác giả: Leil Lowndes
Xuất bản: Chicago Ill: Contemporary Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Resumes for communications careers [electronic resource] : with sample cover letters
Tác giả:
Xuất bản: Chicago: VGM Career Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Words and minds [electronic resource] : how we use language to think together
Tác giả: Neil Mercer
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Different games, different rules : why Americans and Japanese misunderstand each other
Tác giả: Haru Yamada
Xuất bản: New York Oxford: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế
Tác giả: Lê Thanh Bình, Nguyễn Thị Việt Nga, Thái Đức Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Applications of nonverbal communication
Tác giả: Feldman Feldman
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Advertising to children on tv : content, impact, and regulation
Tác giả: Barrie Gunter, Mark Blades
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục