Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 70 kết quả
Writen English for business : Second level
Tác giả: RGH Andrews
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Opportunities
Tác giả: Vicki Hollett
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Assignments Deskwork : Eight advanced case studies with video
Tác giả: Ken Casler, David Palmer, Teresa Woodbridge
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Write for business
Tác giả: Michael Doherty, Lee Knapp
Xuất bản: England: Longman, 1987
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Căn bản tiếng Anh trong quản trị kinh doanh
Tác giả: Phạm Phương Duyên, Bùi Tuyết Khanh
Xuất bản: Matxcơva: Sự Thật, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
We're in Business English for Commercial Practice and International Trade : Student's Book
Tác giả: Susan Norman
Xuất bản: England: Long man, 1988
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
The language of business English : Grammar & Function
Tác giả: Nick Brieger, Simon Sweeney
Xuất bản: England: Prentice Hall, 1994
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Basic
Tác giả: David Grant, Robert McLarty
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Basics : Teacher's book
Tác giả: David Grant, Robert McLarty
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business Basics : WorkBook
Tác giả: David Grant, Robert McLarty
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 

Truy cập nhanh danh mục