Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 173 kết quả
Activating Vocabulary
Tác giả: Mark Stuart Fletcher
Xuất bản: : Brain Friendly Publications, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
CAE Listening and Speaking Skills Student's Book (Cambridge Cae Skills)
Tác giả: Diana Pye, Simon Greenall
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
IELTS preparation and practice : listening and speaking
Tác giả: Wendy Sahanaya, Jeremy Lindeck
Xuất bản: : Oxford University Press Elt, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
From Near and Far
Tác giả: John Sivell
Xuất bản: : Full Blast Productions, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 1 with Answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Jack C Richards
Xuất bản: USA: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Take on listening 1 : listening and speaking strategies
Tác giả: Burt Gabler, Nadia F Scholnick
Xuất bản: New York: Mc Graw Hill, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 3 with answers
Tác giả: Miles Craven, Mai Bùi
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Bài tập luyện nghe tiếng Anh Listening Comprehension And Note -Taking Course
Tác giả: K James, RR Jordan, Lê Huy Lâm, AJ Matthews
Xuất bản: TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Speak out 2
Tác giả: David Nunan
Xuất bản: Singapore: Thomson Asia Pte Ltd, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục