Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Activating Vocabulary
Tác giả: Mark Stuart Fletcher
Xuất bản: : Brain Friendly Publications, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
CAE Listening and Speaking Skills Student's Book (Cambridge Cae Skills)
Tác giả: Diana Pye, Simon Greenall
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
IELTS preparation and practice : listening and speaking
Tác giả: Wendy Sahanaya, Jeremy Lindeck
Xuất bản: : Oxford University Press Elt, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
From Near and Far
Tác giả: John Sivell
Xuất bản: : Full Blast Productions, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 1 with Answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Jack C Richards
Xuất bản: USA: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Interactions 1 : A listening/ Speaking Skills Book
Tác giả: Judith Tanka, Paul Most
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Những thành ngữ hữu ích cải thiện tiếng Anh khẩu ngữ
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Basic Tactics For Listening
Tác giả: C Richards Jack, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Building Skills TOEIC test : tài liệu luyện thi TOEIC
Tác giả: Richardson Gina, Lê Huy Lâm, Peters Michele
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục