Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Tuyển tập anh ngữ thực dụng trong cuộc sống. T.5- Sở thích và tình cảm
Tác giả: Dennis Le Boeuf, La Ngọc Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Văn hóa Sài Gòn, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Expanding tactics for listening
Tác giả: Richards Jack C
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 1 with answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 3 with answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: England: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 2 with answers
Tác giả: Logan Sally, Thaine Craig
Xuất bản: England: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Real listening & speaking 4 with answer
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: England: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Listening Advantage 3
Tác giả: Tom Kenny, Tamami Wada
Xuất bản: Boston: Heinle Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
20 tình huống giao tiếp tiếng anh thực dụng
Tác giả: Tuấn Kiệt
Xuất bản: TPHCM: Văn hóa văn nghệ, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục