Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
CAE Listening and Speaking Skills Student's Book (Cambridge Cae Skills)
Tác giả: Diana Pye, Simon Greenall
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 1 with Answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Telephoning in English [sound recording]
Tác giả: B Jean Naterop, Rod Revell
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 1 with answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 3 with answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: England: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Real Listening and Speaking 2 with answers
Tác giả: Logan Sally, Thaine Craig
Xuất bản: England: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Real listening & speaking 4 with answer
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: England: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.3
 
Task listening : student's book
Tác giả: Lesley Blundell, Jackie Stokes
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Let's talk 1
Tác giả: Leo Jones
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Let's talk 2
Tác giả: Leo Jones
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục