Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 173 kết quả
Speaking effectively : Developing speaking skills for business English
Tác giả: Comfart Jeremy, Rogerson Pamela
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Mosaic 1 : A listening/ Speaking/ Skills book
Tác giả: Jami Ferrer-Hanreddy, Elizabeth Whalley
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Giao tiếp tiếng Anh căn bản bằng điện thoại = : Basic telephone training : A basic course in telephone language and skil...
Tác giả: Anne Watson, Nguyễn Thành Yến, Delestree Watson
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Bài tập luyện nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course
Tác giả: K James, RR Jordan, Lê Huy Lâm, AJ Matthews
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Listening 3
Tác giả: Joanne Collie, Stephen slater
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Side by side . Book1 - Activity workbook
Tác giả: Steven J Molinsky, Bliss Bill, Graham Caronlyn
Xuất bản: London: Prentice Hall, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Side by Side. Book2
Tác giả: Steven J Molinsky, Bill Bliss
Xuất bản: England: Prentice Hall, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Advance with English . T1
Tác giả: D H Howe, TA Howe, DL Kirkpatrick
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Advance with English : Workbook1
Tác giả: H Howe TA D, L Kirkpatrick D
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Interactions 1 : A listening/ Speaking Skills Book
Tác giả: Judith Tanka, Paul Most
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 

Truy cập nhanh danh mục