Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 173 kết quả
Interactions 2 : A listening/ Speaking /Skills book
Tác giả: Judith Tanka, Lida R Baker
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Mosaic 2 : A listening/ Speaking/ Skills book
Tác giả: Jami Ferrer-Hanreddy, Elizabeth Whalley
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Đàm thoại tiếng Anh trong lĩnh vực giao tế
Tác giả: Nguyễn Trung Tánh, Phạm Tấn Quyền
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
109 câu phỏng vấn tiếng anh thường gặp nhất (song ngữ Anh - Việt)
Tác giả: Đinh Kim Quốc Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Thuyết trình bằng tiếng Anh có sử dụng PowerPoint
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Những thành ngữ hữu ích cải thiện tiếng Anh khẩu ngữ
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Basic Tactics For Listening
Tác giả: C Richards Jack, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Building Skills TOEIC test : tài liệu luyện thi TOEIC
Tác giả: Richardson Gina, Lê Huy Lâm, Peters Michele
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
English in Focus : Level B
Tác giả: Nicholas Sampson, Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
English in focus : Level A (workbook)
Tác giả: Diana Green, Sandra Allen, Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 

Truy cập nhanh danh mục