Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-50 trong số 173 kết quả
English in focus : Level B (workbook)
Tác giả: Diana Green, Sandra Allen
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
IELTS preparation and practice : listening and speaking
Tác giả: Wendy Sahanaya, Jeremy Lindeck
Xuất bản: NY: Oxford University, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Oxford Placement Test 1 : listening test
Tác giả: Dave Allan
Xuất bản: NY: Oxford University, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Oxford Placement Test 2 : Listening Test
Tác giả: Dave Allan
Xuất bản: NY: Oxford University, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Elementary Conversation = học đàm thoại tiếng Anh trình độ sơ cấp
Tác giả: Marison Geddes, Nguyễn Thành Yến, Gill Sturtridge
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Listen Carefully
Tác giả: Jack Richards
Xuất bản: NY: Oxford University, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Side by side : Book 3
Tác giả: Steven J Molinsky, Bill Bliss, Carolyn Graham
Xuất bản: London: Prentice Hall, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Listening 1
Tác giả:
Xuất bản: Ho chi Minh City: University of technology, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Essential speaking for IELTS
Tác giả: Hu Min, John A Gordon, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Essential listening for IELTS
Tác giả: Hu Min, John A Gordon
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 

Truy cập nhanh danh mục