Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Advanced dynamics : rigid body, multibody, and aerospace applications
Tác giả: Reza N Jazar
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Elasticity in engineering mechanics
Tác giả: Arthur P Boresi, K P Chong, J D Lee
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Materials science and engineering : an introduction
Tác giả: William D Callister, David G Rethwisch
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Coupled CFD-DEM modeling : formulation, implementation and application to multiphase flow
Tác giả: Hamid Reza Norouzi, Navid Mostoufi, Rahma Sotudeh-Gharebagh, Reza Zarghami
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Encyclopedia of smart materials
Tác giả: Mel M Schwartz
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Understanding solids : the science of materials
Tác giả: R J D Tilley
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ USA: J Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
An introduction to materials engineering and science for chemical and materials engineers
Tác giả: Brian S Mitchell
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Engineering Mechanics - V.1 : Statics
Tác giả: M Henderson J, L Meriam J
Xuất bản: NY: John Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.1
 
Engineering Mechanics - V.2 : Dynamics
Tác giả: L Meriam J, M Henderson J
Xuất bản: NY: John Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  620.1
 
Fundamentals of materials science and engineering : an integrated approach
Tác giả: William D Callister, David G Rethwisch
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục