Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Electronics [electronic resource] : circuits and systems
Tác giả: Owen Bishop
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Power supplies for LED driving [electronic resource]
Tác giả: Steve Winder
Xuất bản: Burlington Mass: Newnes, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Switchmode RF power amplifiers [electronic resource]
Tác giả: Andrei Grebennikov, Nathan O Sokal
Xuất bản: Burlington Mass: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Electronics : circuits and systems
Tác giả: O N Bishop
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Analog circuits cookbook
Tác giả: Ian Hickman
Xuất bản: Oxford: Newnes, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Principles of transistor circuits : introduction to the design of amplifiers, receivers, and digital circuits
Tác giả: S W Amos, Mike James
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Circuit design
Tác giả: Darren Ashby
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Audio power amplifier design handbook
Tác giả: Douglas Self
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Analog circuit design. Volume 3 - the design note collection / edited by Bob Dobkin and John Hamburger
Tác giả: Bob Dobkin, John Hamburger
Xuất bản: Massachusetts: Newnes, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Newnes passive and discrete circuits
Tác giả: R M Marston, R M Marston
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục