Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Drilling fluids processing handbook
Tác giả: Asme
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
1

Truy cập nhanh danh mục