Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Well completion design
Tác giả: Jonathan Bellarby
Xuất bản: Amsterdam Netherlands Boston Mass: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Oil Rig Worker elektronisk ressurs
Tác giả: William David Thomas
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Drilling fluids processing handbook
Tác giả: Asme
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Cơ sở khoan và khai thác dầu khí
Tác giả: Lê Phước Hảo
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  622.3381
 
Thủy động lực học lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ khai thác dầu khí
Tác giả: Phan Từ Cơ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  622.3381
 
Swelling Elastomers in Petroleum Drilling and Development : Applications, Performance Analysis, and Material Modeling
Tác giả: Sayyad Zahid Qamar, Maaz Akhtar, Maaz Akhtar, Tasneem Pervez, Tasneem Pervez, Sayyad Zahid Qamar
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  622.3381
 
Exploitation of Unconventional Oil and Gas Resources - Hydraulic Fracturing and Other Recovery and Assessment Techniques
Tác giả: Kenneth Imo-Imo Eshiet
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  622.3381
 
Surface chemistry and geochemistry of hydraulic fracturing
Tác giả: K S Birdi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Reservoir engineering in modern oilfields : vertical, deviated, horizontal, and multilateral well systems
Tác giả: Wilson C Chin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
1

Truy cập nhanh danh mục