Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Nghiên cứu khả năng xử lý của các loại bèo đối với nước thải thủy sản
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hải Minh, Hồ Thị Mỹ Trang, Trần Tố Ngân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Lưu Hoàng Hải
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu tận dụng một số chất thải nông nghiệp vào việc loại bỏ độ màu và Cod trong nước thải của một số ngành công ng...
Tác giả: Đặng Đức Duy
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu sản xuất và sử dụng khí sinh học từ nước thải ngành chế biến cao su
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hằng, Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác bằng thiết bị phản ứng sinh học kỵ khí 03 ngăn
Tác giả: Nguyễn Thị Thục Quyên, Lê Đức Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học BIO-D và SEMSR-09 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ...
Tác giả: Vũ Thị Anh, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu mô hình SBR kết hợp giai đoạn khử nitrat trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí
Tác giả: Trịnh Phúc Hồng, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý Protein và ứng dụng xử lý nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Trương Thị Mỹ Khanh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng mô hình Biogas kết hợp hồ sinh học thực vật
Tác giả: Nguyễn Trần Ngọc Phương, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi bằng cây dầu mè (Jatropha curcas L.) trên mô hình bãi lọc thực vật
Tác giả: Nguyễn Hà Phương Ngân, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục