Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Nguyễn Văn Sức
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.3
 
Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.3
 
Công nghệ xử lý nước thải : Giáo trình
Tác giả: Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.36
 
Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.36
 
Thực hành xử lý nước thải : bài giảng
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.3
 
Kỹ thuật xử lý nước thải : Bài giảng
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.3
 
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.36
 
Bài giảng kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.3
 
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Kỹ thuật xử lý nước thải
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục