Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 32 kết quả
Nghiên cứu mô hình SBR kết hợp giai đoạn khử nitrat trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí
Tác giả: Trịnh Phúc Hồng, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý Protein và ứng dụng xử lý nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Trương Thị Mỹ Khanh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng mô hình Biogas kết hợp hồ sinh học thực vật
Tác giả: Nguyễn Trần Ngọc Phương, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi bằng cây dầu mè (Jatropha curcas L.) trên mô hình bãi lọc thực vật
Tác giả: Nguyễn Hà Phương Ngân, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác của cây dầu mè (Jatropha Curcas L.)
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Constructed Wetlands for Pollution Control
Tác giả: R Knight, H Brix, P Cooper, Robert H Kadlec, R Haberl, J Vymazal
Xuất bản: London UK: IWA Publishing, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Treatment Wetlands
Tác giả: Jaime Nivala, Gabriela Dotro, Günter Langergraber, Pascal Molle, Jaume Puigagut, Otto Stein, Marcos Von Sperling
Xuất bản: : IWA Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  628.35
 
Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal
Tác giả: Marcos Von Sperling
Xuất bản: London New York: IWA Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Fundamentals of biological wastewater treatment
Tác giả: Udo Wiesmann, In Su Choi, Eva-Maria Dombrowski
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Ứng dụng phương pháp keo tụ của sắt sunfate (Feso4.7H2O) kết hợp với canxi hydroxit(Ca(OH)2) để loại bỏ màu nước thải nh...
Tác giả: Phan Kiêm Hào, Lê Huy Bá
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 

Truy cập nhanh danh mục