Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Digital control
Tác giả: Kannan M Moudgalya
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Adventures in arduino : tools and techniques for engineering wizardy
Tác giả: Jeremy Blum
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Stiquito Controlled! : Making A Truly Autonomous Robot
Tác giả: James M Conrad
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.892
 
Mastering autodesk inventor and autodesk inventor lt
Tác giả: Curtis Waguespack, Curtis Waguespack
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Robot learning by visual observation
Tác giả: Aleksandar Vakanski, Farrokh Janabi-Sharifi
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892631
 
System design and control integration for advanced manufacturing
Tác giả: Han-Xiong Li, XinJiang Lu
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.89
 
Automated transit : planning, operation, and applications
Tác giả: Rongfang Liu
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8
 
Iterative learning control for multi-agent systems coordination
Tác giả: Shiping Yang, Xuefang Li, Dong Shen, Jian-Xin Xu
Xuất bản: Singapore: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.89
 
Kinematic control of redundant robot arms using neural networks
Tác giả: Long Jin, Shuai Li, Mohammed Aquil Mirza
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.895632
 
Internal combustion processes of liquid rocket engines
Tác giả: Zhen-Guo Wang
Xuất bản: Place of publication not identified: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục