Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Khu vườn thông minh (sử dụng PLC)
Tác giả: Phạm Quang Huy, Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.895
 
Thiết kế và chế tao AGV
Tác giả: Trình Hữu Lợi, Đỗ Minh Đức, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.89
 
Mobile Robot phục vụ bàn
Tác giả: Lưu Minh Tiến, Ngô Hoàng Giang Sơn, Nguyễn Hoài Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cánh tay robot dành cho người khuyết tật
Tác giả: Trần An, Phạm Bá Khiển, Tăng Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8933
 
Thiết kế hệ thống nhà thông minh đa năng (Master controller + webserve) (Master controller + slaver)
Tác giả: Phạm Tấn Tài, Trần Văn Toàn, Võ Đình Tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.89
 
Thiết kế và thi công mô hình định vị và giám sát xe dùng GPS
Tác giả: Liêu Văn Nghĩa, Võ Thị Bích Ngọc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.89
 
Điều khiển và giám sát thiết bị trong nhà thông qua mạng internet
Tác giả: Đào Thị Phương Thảo, Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Hệ thống giám sát nguồn cho trạm BTS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng Ân, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.89
 
Thiết bị giám sát trẻ em
Tác giả: Nguyễn Thế Khoa, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.89
 
Điều khiển và giám sát trang trại nông nghiệp
Tác giả: Võ Văn Hiền, Võ Đình Tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục