Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 172 kết quả
Điều khiển bám cho robot di động đa hướng dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển hệ pendubot dùng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển robot chui ống dùng kỹ thuật điều khiển mờ
Tác giả: Lê Vũ Hùng, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến cho robot hàn di động
Tác giả: Thân Văn Thế, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển robot 1 bánh
Tác giả: Nguyễn Xuân Tiên, Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu giải pháp dùng tay máy cho bài toán lưu trữ, trích xuất bình gas trong hệ thống phân phối
Tác giả: Ngô Phong Cường, Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển hệ PENDUBOT trên nền LABVIEW
Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển robot scara bằng phương pháp điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Thành Nhẫn, Nguyễn Viễn Quốc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm xe hai bánh tự cân bằng
Tác giả: Trần Anh Tứ, Nguyễn Anh Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu tiêu chuẩn IEC 61131-3 ứng dụng trong PLC của Siemens
Tác giả: Nguyễn Quang Nguyên, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  629.895
 

Truy cập nhanh danh mục