Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Soil erosion and conservation
Tác giả: R P C Morgan
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.45
 
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu thiệt hại cho khu vực sạt lở bán đảo Bình Quới - Thanh Đa
Tác giả: Nguyễn Thị Như Vương, Đinh Công Sản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  631.45
 
Phân tích nguyên nhân dẫn đến diễn biến bồi lắng, xói lở cửa sông Cà Ty tỉnh Bình Thuận và đề xuất biện pháp chỉnh trị
Tác giả: Nguyễn Thuận Hiệp, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  631.45
 
Soil Erosion and Carbon Dynamics
Tác giả: Eric J Roose, Bernard Barthes, Bernard Barthes, Christian Feller, Christian Feller, Rattan Lal, Rattan Lal, Eric J Roose, BA Stewart, BA Stewart
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.45
 
Historical Agriculture and Soil Erosion in the Upper Mississippi Valley Hill Country
Tác giả: Stanley W Trimble
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.45
 
Soil Erosion and Carbon Dynamics
Tác giả: Eric J Roose, Christian Feller, Christian Feller, Rattan Lal, Rattan Lal, Eric J Roose
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.45
 
1

Truy cập nhanh danh mục