Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Quản trị tài chính
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Quản trị tài chính căn bản
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Quản trị tài chính ngắn hạn
Tác giả: Nguyễn Tấn Bình, Lê Minh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Quản trị tài chính
Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Lý thuyết quản trị tài chính
Tác giả: Vũ Thị Bích Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Quản trị rủi ro tài chính
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
Tác giả: Trần Ngọc Thơ
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Lưu Thị Hương
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Lưu Thị Hương
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.15
 
Câu hỏi và bài tập quản trị tài chính
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục