Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 294 kết quả
Fundamentals of Corporate Finance
Tác giả: Stephen A Ross, Bradford D Jordan, Randolph W Westerfield
Xuất bản: Boston: McgrawHill Companies, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
2004 Cfa Level I Study Guide
Tác giả:
Xuất bản: : Assn for Investment Management, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Business analysis & valuation : using financial statements : text & cases
Tác giả: Krishna G Palepu, Victor L Bernard, Paul M Healy
Xuất bản: Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Business finance
Tác giả: Les R Dlabay, James L Burrow
Xuất bản: Usa: Thomson SouthWestern, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Financial engineering with finite elements
Tác giả: Jürgen Topper
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Excel 2010 Financials Cookbook [electronic resource]
Tác giả: Andre Odnoha
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Đào Thị Hòa, Hồ Thủy Tiên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của tổng công ty khí Việt Nam - CTCP
Tác giả: Nguyễn Hà An, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện quản lý tài chính công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Fundraising for dummies
Tác giả: John Massie Mutz, Katherine Murray
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 

Truy cập nhanh danh mục