Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Chiến lược và chính sách kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh
Tác giả: Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Kỹ thuật lập kế hoạch kinh doanh
Tác giả: Dương Hữu Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Chiến lược và chính sách kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Viết lại luật chơi thay đổi cách chơi để giành chiến thắng = : Competing for the Future
Tác giả: Gary Hamel, Huyền Trang, CK Prahalad
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Tư duy của chiến lược gia nghệ thuật kinh doanh Nhật Bản = The mind of the strategist
Tác giả: Kenichi Ohmae, Bích Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Giáo trình kế hoạch kinh doanh
Tác giả: Bùi Đức Tuân,
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
1

Truy cập nhanh danh mục