Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 250 kết quả
Practical food rheology [electronic resource] : an interpretive approach
Tác giả: Philip Cox, Ian T Norton, Fotios Spyropoulos
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Engineering aspects of thermal food processing [electronic resource]
Tác giả: Ricardo Simpson
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Encapsulation technologies for active food ingredients and food processing [electronic resource]
Tác giả: Vikto Nedović, Nicolaas Jan Zuidam
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực T.1- bảo quản lương thực
Tác giả: Trần Thị Thu Trà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.028
 
Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Bùi Ái
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.024
 
Thermal processing of foods : control and automation
Tác giả: KP Sandeep
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Introduction to food engineering
Tác giả: R Paul Singh, Dennis R Heldman
Xuất bản: Burlington MA: Academic PressElesevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Ozone in food processing [electronic resource]
Tác giả: C P O'Donnell
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0286
 
Công nghệ sinh học thực phẩm
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Principles of fermentation technology
Tác giả: Peter F Stanbury, Stephen J Hall, Allan Whitaker
Xuất bản: Oxford: Pergamon, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 

Truy cập nhanh danh mục