Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
David Busch's Canon EOS Rebel T3/1100D [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Dorothea Lange
Tác giả: Kerry Acker
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
David Busch's mastering digital SLR photography
Tác giả: David D BuschDavid D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Art of Professional Photography
Tác giả: Linda Robinson
Xuất bản: : Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
The art of photography : an approach to personal expression
Tác giả: Bruce Barnbaum
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
HDR photography photo workshop
Tác giả: Pete Carr, Robert Correll
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
New image frontiers : defining the future of photography
Tác giả: Matthew Bamberg
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Learning to photograph Volume 1, camera, equipment, and basic photographic techniques elektronisk ressurs
Tác giả: Cora Banek, Geo Banek
Xuất bản: Santa Barbara CA: , 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Learning to photograph
Tác giả: Cora Banek, Georg Banek
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook Inc, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Senior's edition digital photography
Tác giả:
Xuất bản: Bournemouth: Imagine Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục