Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 58 kết quả
Photographic possibilities : the expressive use of equipment, ideas, materials, and processes
Tác giả: Robert Hirsch
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
The practical zone system [electronic resource] : for film and digital photography : a simple guide to photographic cont...
Tác giả: Chris Johnson
Xuất bản: Amsterdam London: Focal, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Langford's starting photography : a guide to better pictures for film and digital camera users
Tác giả: Michael John LangfordPhilip Andrews, Michael John Langford
Xuất bản: Oxford Burlington MA: Focal Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Mastering digital black and white : a photographer's guide to high quality black-and-white imaging and printing
Tác giả: Amadou Diallo
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
The darkroom cookbook
Tác giả: Stephen G Anchell
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Basic photographic materials and processes
Tác giả: Nanette Salvaggio, Leslie D Stroebel, Richard D Zakia
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Digital SLR photography all-in-one for dummies
Tác giả: Robert Correll
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Nghiên cứu một số họ Wavelets mẹ thích ứng cho việc nâng cao hiệu quả xử lý ảnh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thương, Nguyễn Đình Phương Thảo
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Langford’s starting photography : the guide to great images with digital or film
Tác giả: Rachel Andrew, Michael Langford
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Langford's starting photography : the guide to creating great images
Tác giả: Michael John Langford, Philip Andrews
Xuất bản: Amsterdam Singapore: ElsevierFocal Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 

Truy cập nhanh danh mục